Açık Rıza Metni

Task Para

LÜTFEN OKUYUNUZ !

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KULLANILMASI İNTERNET SİTESİ AÇIK RIZA METNİ . Tarafınızca alınan kişisel bilgilerimin ve özel kişisel verilerimin, sitenizin yapacağı reklamların planlanmasına göre yönelik çalışmalar hazırlanması ve internet sitesi üyelerinin memnuniyetine karşı çalışmaların yapılması, sitenizin pazarlama ile ilgili tüm alanda yapacağı işlerde kullanılması, tüketici hal ve hareketlerinin ölçülmesi ve bunun gibi davranışların analiz edilerek kullanıcı ve müşteri, hizmet verenlere göre kullanılması, dijital sektörde veya dijital olmayan sektörde reklam çalışmalarının planlanması, müşterilerin, üyelerinin ve hizmet verenlerin satın almaları aktivitelerinin belirlenmesi ve bunun ardından pazarlama reklamlarında kullanılması, internet sitesi üyelerinin bağlılıklarının arttırılması hedefi ile kullanılması, reklamlarda yapılan grafikler ortaya çıkan bilgilerin sonuçlarından değerlendirilmesi ve analiz raporlarında kullanılması, internet sitesi üyelerinin siteye bağlılıklarının arttırılmasının yanında yeni olan üyelerin ve müşterilerinin sayıca fazlalaşmasında yarar sağlayacak diğer tüm dijital platformlar ya da dijital olmayan platformlarda pazarlama işlemlerinde kullanılması, icrası ve ayrıca sayılan tüm kullanım kânunları ve icra olan durumlarında bu verilerin, bilgilerin reklam, pazarlama, veri planlama, kampanya reklamlarında yer alan şahıslara aktarılmasına izin vermeyi kabul ediyorum.

Açık Rıza Metni Amacı Nedir ? Web sitesi kullanıcısı, site internet sitesini kullanmayı onaylaması halinde, Politikada yazılı tüm maddeleri okuduğunu, kişisel verilerinin, bilgilerinin işlenmesi hakkında bilgilendirildiğini, kişisel verilerinin, bilgilerinin belirlenen kapsam ve hedefler çerçevesinde yapılmasını kabul ettiğini ve buna açıkça rıza verdiğini kabul etmiş sayılacaktır.

İnternet sitesi üyelerinin ve web üyelerin sosyal çevresi benzeri ikinci kişi verilerinin, bilgilerinin Şirket ile beraber paylaşılmasına ve Şirket’in söz konusu olan kişisel verileri, bilgileri doğru amaçlar kapsamında kullanabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin olduğuna/açık rızanın temin edildiğini arz ederim.

Açık rıza metninin kabul edilmesi durumunda Kişisel veri ve bilgi sahibi kişiler, bu politika içinde ve sitemizce yapılan politikalar uyarınca, gizlilik şartlarını onaylayarak, bildirilmiş olduğu verilerin kendisine ait olduğunu, kişi tarafından doldurulduğunu ve bu verilerin, site iş başvuru sürelerinin, iletişimin yapılanması, bazı faaliyetlerinin yürütülebilmesi isteğiyle oluşturulan politikalarda belirtilen istek sınırlı olmak üzere ilgili şahıslarla paylaşılabileceğine onay vermektedir.

Sitemiz, kişisel bilgilerinizin kurallara uygun olarak, kullanılması, korunması, saklama süreçlerini yürüteceği konusunda gerekli politikaları belirtmiştir. Kullanılan ve depolanan kişisel veriler, kişinin verdiği rızasının arandığı hallerde kişinin açık rızası alınarak, ancak ilgili şirket, kurum ve kuruluşlar ile resmî mercilerce talep edilmesi şeklinde ve yürürlükteki mevzuat yasalarına uygun olarak, yetkice resmî kurum ve kuruluşlara bildirilmektedir.

Site, kişisel bilgilerin ifşa edilmeyeceği, gizlilik maddesine kabul ederek, politikalarda işlenen durumlar dışında kişisel bilgileri ikinci kişilerle paylaşmayacağını temin etmektedir. Kişisel bilgilere ilişkin gizlilik sorumluluğunun şirket ile çalışanları arasındaki ticari akdinin son bulmasından sonra da devam edeceği, yasal kurallara uyulmadığı takdirde iş vaktinin haklı sebeple sonlandırılacağı, gerekli olanakların uygulanacağı belirlenmiş ve işte çalışanlarla ilgili tüm kişiler, formlar bilgilendirilmiştir. Şirketin internet sitesinde bulunan; iş, iletişim, üyelik ve farklı elektronik ortamdaki belgeler ile doldurulan bilgileri, oluşturulan site politikalar, aydınlatma metinlerinde açıklanan haller dışında, kullanıcıların rızası dışında başka kişilerle paylaşılmamaktadır.

Şirketin faaliyeti haricinde başka bir amaçla kullanmamaktadır. Şirket bu bilgileri başka kişilere ticari amaçla, isteklerle aktarmayacağını taahhüt etmekte. Üye tarafında, olası bir nedenle, Taskpara’nın önceden onaylanan açık yazılı izni olmaksızın bir kısmı dahi olsa kopyalanama, çoğaltılma, yüklenme, geliştirilme, değiştirilme, editleme edilme veya herhangi başka bir şekilde oluşturulma, pazarlama, kiraya verilme, satılma, veyahut tamamiyle devir edilemez.

Site üyelerinin, herhangi bir nedenle, Taskpara’nın önceden açık yazılı iznini, onayını almadan başka üye tarafından kullanımı, kullandırılımı, faydalanılması veya faydalandırılması kesinlikle yasaktır. Üye, kopyalanama, çoğaltılma veya başka bir herhangi şekilde kişisel ve tüm genel kullanıma açık web sayfalarında veya internet ortamlarında kullanma gibi, kullandırma, faydalanma, faydalandırma, arz etme, satma, taklit etme, kiraya verme, devir etme ya da pazarlama gibi haklara kesinlikle ama kesinlikle sahip değildir

Site içerisinde paylaşılan bilgilerin, verilerin başka sitelerle veya kişilerle paylaşılması söz konusu bile olamaz. Verilerimin paylaşılmayacağından emin olduğum bu site için bilgilerime erişime onay veriyorum. Site içerisindeki formları yazılı ve sözlü olarak doldurmayı kabul edip, bu verilerin saklanmasını onaylıyorum. Verilerin site içerisinde reklam gibi avantajlarda kullanımına izin veriyorum gibi cümlelerle açık rıza metni onaylanmış olunur.