Enflayon Türleri

Enflayon Türleri

Enflasyon , herhangi bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranını ifade eder. Üretim maliyetlerindeki artış veya ücretlerdeki artış sebebiyle fiyatlar artar ve bunun sonucunda enflasyon meydana gelir. Enflasyonun birden fazla sebebi vardır fakat en önemlisi talepteki artış ve maliyetlerin artmasıdır.  Mal veya hizmete olan talep artıkça üreticilerin karlarını maksimize etmek için fiyatları  arttırması enflasyonun  birinci nedenidir. Maliyetlerin yükselmesiyle birlikte üreticilerin fiyatları yükseltmesi ikinci nedendir.

Enflayon Turleri Enflasyon herhangi bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarindaki artis oranini ifade eder.
Enflayon Türleri Enflasyon , herhangi bir ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranını ifade eder.

Enflayon Türleri

Ekonomide  birden fazla enflasyon türü vardır. Yüksek enflasyon, talep enflasyonu , maliyet enflasyonu, yapısal enflasyon , hiper enflasyon, ılımlı enflasyon türleridir.

Enflasyon Sorun Olmaktan Çıkarsa Neler Değişir?

Ekonomi politikalarının ulaşmak istediği toplumun refah koşullarda yaşaması ve daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını hedefler.  Enflasyonun yaratmış olduğu belirsizlik ortadan kalktığında bireyler tüketim, tasarruf ve yatırım kararları alabilecek ve uzun vadeli planlar yapabilecektir.   Bu belirsizlik ortadan kalktığında yatırım kararları almakta kolaylaşacaktır.  Azalan borçlanma maliyetleri hem yatırım maliyetlerinde hem de yatırımın verimli alanlarda yapılması konusunun önünü açacaktır.  Böylece bireyler ve üreticiler yatırımdan kazanmaya başlayacaklardır. Faizlerin düşmesiyle kredi alma süreci de düzene girecektir. Bireyler ve üreticiler kullanmak  için daha fazla kredi talep edeceklerdir. İş gücü piyasasında istikrarlılık söz konusu olduğu için bireyler daha kolay iş bulabileceklerdir. Bu istikrarlı ortam dış piyasalarda da kendini gösterecektir. Yabancı sermaye girişi artacaktır. Bu da dış piyasalarda rekabet gücümüzü arttıracaktır.

 

Yorum yapın