Ev ilanlarının fiyat bilgilerinden platformlar sorumlu olacak

Faiz indirimi kararıyla birlikte konut satış ve kiralarında yaşanan astronomik artışı frenlemek amacıyla arzı artıracak önlemlerin hazırlığı sürürken, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internetten yapılan satış ve kiralamada fiyat artışının kontrolüne olanak sağlayacak düzenleme yapıldı. Bu tebliğ ile daha önce Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulama esasları netleştirilmiş oldu.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre taşınır taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik aracılık hizmeti veren siteler, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara, müşterilere yönelik çeşitli bildirimde bulunma zorunluluğu getirildi. Bu kuruluşlar bildirilen bilgilerin doğruluğundan da sorumlu tutuldular.

Her kira ve satış aylık bildirilecek

Buna göre hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini her ay Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecekler.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaklar. Tebliğ kapsamında bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, Haziran 2022’ye ait bilgileri 1 Ağustos 2022’ye kadar verecekler.

Yorum yapın