Eğitim düzeyi nasıl yükseltilir

Eğitim düzeyi nasıl yükseltilir

Çoğu zaman iş arayışında karşılaşılan eğitim düzeyi genellikle en son mezun olunan okul olarak bilinmektedir.

Eğitim düzeyi mezun olunan okul dışında kişinin kendisine birşeyler katması ve donanımlı bir birey haline dönüşmesini içeren süreçler bütünüdür. Eğitim düzeyi nasıl yükseltilir? Eğitim ilk önce aile ortamında başlar ve ilkokul döneminde filizlenir.İlkokul da öğretmen ve okul tercihi çok önemli olmaktadır.Yapılan yanlış bir tercih çocuğun okuldan soğumasına sebep olabilir.Eğitim düzeyinin yükseltilmesi için devlet desteği çok önemlidir.

Ücretsiz seminerler,öğrencilere burslar,meslek edindirme kusları,eğitime ayıracağı daha fazla kaynak gibi çok sayıda sağlayacağı teşviklerle eğitim düzeyinin arttırılması sağlanabilir.Diğer bir nokta ise ebeveynlerin iyi eğitimli olması çocuklarının da iyi eğitim almalarına teşvik edici etkisinin olmasıdır. Eğitim düzeyi toplumların gelişmişlik düzeyinin de göstergesidir.Gelişmişlik; yaşam kalitesinin iyi olduğunu, suç işleme oranının düşüklüğünü gösterir.Bir ülkedeki okur yazar oranı ne kadar yüksek ise o toplumda adelet iyi işler,yardımlaşma yüksektir,bireyler arasındaki ilişkiler insani boyuttadır ve insanların birbirlerine olan saygıları yüksektir.

Bir olay karşısında eğitimli ve eğitimsiz kişilerin tutumları çok farklıdır.Eğitimli kişinin olaya bakış açısı daha geniş olurken eğitimsiz kişinin bakış açısı daha dar olacaktır.Buda beraberinde sorunları getirecektir.Bu sorunlar: konuşarak çözmek yerine şiddete başvurmak,ses tonunu yükseltmek,asabi olmak,asık suratlı ve tahammülsüz olmak gibi çok sayıda olumsuz davranışları içermektedir.

Eğitimde kalite arttırılarak eğitim düzeyi yükseltilmiş olur.Kaliteli eğitim için öğretmenlere büyük iş düşmektedir.Öğretmenlik zor fakat bir o kadar kutsal bir meslektir.Çoğu insan bunun farkında olarak mesleğine gönül verirse eğitimdeki kalitede otomatik olarak artmış olur.Çocuklar ailede ebeveynlerini okulda ise öğretmenlerini örnek alırlar.

Öğretmenin vasıflı ve insani yönü ne kadar iyi ise çocuğun eğitim hayatının ilk basamağında atacağı temellerde o kadar sağlam olacaktır.Eğitim tek yönlü değil çok yönlü düşünülmelidir.

“Eğitim düzeyi nasıl yükseltilir” üzerine 4 yorum

  1. yazılarınız harika. öğretmenlik gibi bir meslekte öğretmenlerin özenle seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. her bakımdan. gelecek nesiller üzerinde en büyük katkı onların ve bunu tamamen iyiye çevirmek de bizlerin elinde

    Yanıtla
  2. Yazılanlar yararlı oldu aslında eğitim için çalışmak çalışmak içinde biraz istikrar gerek çalışın hedefi koyun başarırsınız 🙃

    Yanıtla
  3. Yazdıkları her kelime anlamlı özlü ama bu yazdiklarini başarmak bizim elimizde ve okudukça motivasyon veriyor

    Yanıtla

Yorum yapın