Türkiye vergi çeşitleri

Türkiye vergi çeşitleri

Vergi kamu hizmetlerinin örneğin devletin, hazinesi için ve halkına yatırım yapmak, yeni projeler yapmak için halkından topladığı para’dır,Türkiye de 532 çeşit vergi türü vardır.

Turkiye vergi cesitleri
Türkiye vergi çeşitleri

Vergi çeşitleri;

1)Gelir vergisi.

Gelir vergisi bir kişinin bir yıl içerisinde kazandığı Ticari kazançlar, Zirai kazançlar, serbest meslek kazançları, Gayrimenkül sermaye iratları, Menkul sermaye iratları ve diğer kazanç, iratlar üstünden alınan vergi türüdür.

Gelir vergisinden, Türkiye de yaşayanlar, resmi işler ve özel görevler için yutdışında yaşayan Türk’ler ve bir yıl içinde 6ay dan fazla Türkiye de yaşayan yabancılar sorumludur.

2)Kurumlar vergisi.

Kurumlar vergisi bir kurumun bir yıl içerisinde kazandığı paradan hesaplanan ve kurumların ödediği vergi türüdür.

Koopetarifler, iş ortakları, sermaye şirketleri ve dernek ve ya vakıflara ait şirketler bu vergi çeşidini ödemek konusunda sorumludur.

3)Özel tüketim vergisi.

Bu vergi türü satılan bir ürünün üzerinden oransal ya da maktu bir şekilde alınır.Lüks, çevreye ve doğa ya zararı olan ürünler için kullanılır.

4)Damga vergisi.

Kişiler, kurumlar, şirketler arasında imzalanan her türlü hukuki belge türünden alınan vergi çeşitidir.Bu verginin alınabilmesi için bu belgelerin imzalanabilir ya da imza yerine geçen bir şekilde ibarelerin yer alması gerekir.

Resmi nitelik taşıyan belgelerden alınan bu vergi imzanın sahibi olan kişiye, kuruma aittir ama eğer imza yı atan kişi, kurum bu vergi den muaf ise karşı taraf vergiyi öder.

Yorum yapın